al-Fawzân klargör sitt utlåtande om al-Ikhwân al-Muslimûn

Jag anser att al-Ikhwân al-Muslimûn är Hizbiyyûn som strävar efter makten. De bryr sig inte om att korrigera trosläran och de skiljer inte mellan sina anhängare som följer Sunnah och dem som följer innovationer.

Det som har spelats in från mig är ett fel som jag råkade säga och det ändrar inget av min uppfattning av dem.

Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

433-05-26/2012-04-17