al-Fawzân förklarar sin avvisning av al-´Urayfî

Fråga: Den senaste tiden har det spridits ett ljudklipp från er på internet, YouTube och annan modern kommunikation. De involverade har gett det rubriken ”Den ädle Shaykh Sâlih al-Fawzân avvisar Shaykh Muhammad al-´Urayfî och säger att han följer lusten”. Hur råder ni dessa som varnar för Mashâyikh och kallare och förtalar dem framför alla och skriver liknande saker om vissa kallare?

Svar: Jag och andra lärda avvisar den oliktänkande och förklarar felet utan att avse personen i sig, nedvärdera honom eller förtala hans person. De avser inget sådant. Skydd sökes hos Allâh från sådant. De avser endast att förklara sanningen. Om en person gör fel finns det inget som säger att man inte får förklara hans fel. Det görs inte för att nedvärdera honom. Det görs för att påminna honom och samarbeta med honom så att han återvänder till sanningen. I detta fall gagnas han, läsaren och lyssnaren. Felet skall inte ignoreras så att det cirkulerar bland människorna. Det skall inte kompromissas i denna fråga. Sanningen måste förklaras och klargöras. Det finns inga kompromisser rörande sanningen. Detta skadar inte den avvisade om han är opartisk och är ute efter sanningen. Om han däremot endast vill stödja sin lust och inte söka efter sanningen, finns det inget vi kan göra åt honom.