al-Fawzân förklarar Ibn ´Abdil-Wahhâbs ord om att okunnighet är en ursäkt

´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

https://alfawzan.ws/node/13057

Fråga: Hur kombinerar vi Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs (rahimahullâh) ord i ”ad-Durar as-Saniyyah”:

”… när vi inte ens förklarar dem som dyrkar statyerna på ´Abdul-Qâdirs, Ahmad al-Badawîs och deras jämlikars gravar utav okunnighet och för att det inte finns någon som påminner dem?”

och hans ord att man inte ursäktas för sin okunnighet inom uppenbara frågor som att slakta och avlägga eder för andra än Allâh?

Svar: För att det inte finns någon som påminner dem. Observera det! För att det inte finns någon som påminner dem. Han sade inte att han inte gör Takfîr på dem alls, utan bara om det inte finns någon som påminner dem. Ingen har kommit till dem för att kalla dem till Allâhs religion, förklara för dem och klargöra sanningen för dem.

Detta har dock klargjorts i dag världen över via median. De lärdes ord och lektioner sänds och sprids världen över. Detta hör till Allâhs vishet så att den här religionen kan förkunnas så att ingen kan säga på Domedagen att de inte har fått reda på något. Bevisen har fastställts i dag. Ingen kan ursäktas i dag för sin okunnighet. Det enda undantaget är personen som saknar kontakt med omvärlden. Det är han som först skall få reda på sanningen. Vad gäller den som lever med omvärlden, finns det ingen i dag som inte har fått reda på religionen.

Förr spreds religionen via kamp för Allâhs sak. Den spreds i öster och väster via kamp och erövringar. När kamp hade upphört, underlättade Allâh det med median så att människorna inte har något att skylla på.