al-Fawzân definierar ett otroget land

publicerad
29.03.2011

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Källa: https://www.alfawzan.ws/AlFawzan/FatwaaTree/tabid/84/Default.aspx?View=Page&NodeID=13622&PageID=11160

Fråga: Vissa bröder kan hamna i en stor meningsskiljaktighet angående definitionen av ett otroget land (Dâr-ul-Kufr) och ett islamiskt land (Dâr-ul-Islâm). Vad är principen i det?

Svar: Ett otroget land är landet i vilket man styr med något annat än det Allâh har uppenbarat. Så har de lärda bestämt det; ett land som inte styr med Allâhs sharî´ah anses vara ett otroget land.

Detsamma gäller länder i vilka avguderiet, som avgudar och statyer, är uppenbart utan att det ändras eller fördöms. Detta anses vara ett otroget land.