al-Fawzân avvisar ett av Hizbiyyûns tvivel

Fråga: När en lärd i dag avvisar en annan som har fallit i fel säger de att samtidas tal mot varandra skall ignoreras och inte spridas. Vad anser ni om den principen? Gäller den oinskränkt?

Svar: Jag har förklarat för er att det är obligatoriskt att klargöra sanningen. Det är obligatoriskt att klargöra sanningen och avvisa falskheten. Vi är inte någon till lags. Vi är inte någon till lags. Vi klargör felet och visar i gengäld sanningen. Vi bryr oss inte om den ene eller den andre.

Det är inte tillåtet att tiga. Om vi lämnar det första felet, det andra felet och det tredje felet växer felen till sig. Därmed kommer människorna att betrakta de lärdas tystnad som ett bevis. Det är alltså obligatoriskt att klargöra och i synnerhet om personen som har fallit i felet är en förebild eller ledare. I så fall är det än farligare. Hans fel skall klargöras så att inte människorna låter sig luras av det.

Det skall inte sägas att talet skall ignoreras och inte spridas. Det skall inte sägas så. Det är ett falskt tal. Det som sprids skall avvisas. Den som tar illa upp får göra det. Den som behagas får göra det. Vårt mål är sanningen. Vårt mål är inte att vanhedra eller nedvärdera människor.