al-Fâtihahs unikum

Trots att al-Fâtihah är så kort består den av något inget annat kapitel i Qur’ânen gör. Det består av Tawhîds alla tre typer. Tawhîd-ur-Rubûbiyyah framhävs i:

رَبِّ الْعَالَمِينَ

”Skapelsernas Herre.”1

Tawhîd-ul-Ulûhiyyah, som innebär att endast Allâh har rätt till dyrkan, framhävs i:

للّهِ

”Allâh.”2

och likaså i:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ

”Endast Dig dyrkar vi.”3

Tawhîd-ul-Asmâ’ was-Sifât, som innebär att bekräfta Allâhs egenskapers fullkomlighet som Han själv och Hans sändebud har bekräftat dem utan att förneka, jämföra eller likna, framhävs i:

الْحَمْدُ

”Lov och pris.”4

Profetkallet bekräftas i Allâhs ord:

اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ

”Led oss på den raka vägen.”5

Ty vägledningen kan inte uppnås utan ett budskap.

Räkenskapen för handlingarna bekräftas i Allâhs ord:

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ

”Domedagens konung!”6

Räkenskapen kommer att gå rättvist till eftersom ordet (الدِّينِ) betyder en rättvis räkenskap.

Den bekräftar även ödet och att slaven verkligen gör sina egna handlingar tvärtemot Qadariyyahs och Djabriyyahs ideologi i:

اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ

”Led oss på den raka vägen.”

Faktum är att den avvisar alla Ahl-ul-Bid´a wadh-Dhalâl i den versen. Versen handlar om att ha kunskap om sanningen och agera utmed den. Varje innovatör opponerar sig det.

11:2

21:2

31:5

41:2

51:6

61:4