al-Fâtihah vid glömska

Fråga: Skall man läsa al-Fâtihah vid glömska?

Svar: Det är en innovation. Om han glömmer något nämner han Allâh som ”Lâ ilâha illâ Allâh” eller ”Subhân Allâh”. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ

”Och skulle du glömma, påminn dig då om din Herre.”1

118:24