al-Fâtihah skall inte upprepas

Fråga: När imamen bad Maghrib började han läsa al-Fâtihah tyst. I mitten av läsningen kom han på det och började med högläsningen. Skall han börja läsa al-Fâtihah från början…

Svar: Nej, nej. Han skall läsa högt där han kommer ihåg det. Han skall inte upprepa al-Fâtihah. al-Fâtihah är en pelare och en pelare skall inte upprepas.