al-Fâtihah efter vigsel

Fråga: Vad är domen för att läsa al-Fâtihah efter vigseln?

Svar: Det är grundlöst. Det finns ingen grund för att läsa al-Fâtihah. Vigseln går ut på att kvinnans ges bort (الايجاب) och godtas (القبول). Vi saknar vetskap om att al-Fâtihah skall läsas.