al-Fâtihah efter Qur’ân-läsning

Fråga: Jag är en student som har fått gåvan av Allâh att få studera vid det islamiska universitet i al-Madînah. Jag skall återvända till mitt hemland. Där medverkar jag i en Qur’ân-cirkel i moskén. Problemet är att de efter läsningen lyfter på händerna och läser al-Fâtihah eller åtminstone en del av den.

Svar: Förklara för dem att handlingen är grundlös och innovation. Antingen tar de till sig eller också memorerar du Qur’ânen hos dem utan att medverka vid den denna innovation.