al-Djuwaynî: Salaf var bokstavstrogna och tolkade ej

Du ska veta att Imâm-ul-Haramayn, Abûl-Ma´âlî al-Djuwaynî, var sin tids störste förespråkare av tolkning, en teori han stödde i sin bok ”al-Irshâd”. Den teorin tog han emellertid tillbaka i ”ar-Risâlah an-Nidhâmiyyah” och sade:

De lärde är oense om den bokstavstrogna skildringen i Qur’ânen och Sunnah. Vissa anser att de ska tolkas. Salafs imamer tolkade däremot inte och valde istället att framföra dem ordagrant och anförtro Herren (subhânah) deras betydelser. Religionen som jag behagas av och dyrkar Allâh med är att följa Salaf, anamma de definitiva bevisen i Qur’ânen och Sunnah i sakfrågan och att samfundets samstämmighet utgör ett följt argument. Sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare spekulerade inte i deras betydelser fastän de var islams elit som månade om föreskriften. De lade vikt vid att reglera religionens principer, uppmanade att de bevaras och lärde folket vad de behövde. Om det hade varit tillåtet eller obligatoriskt att tolka det bokstavliga skulle de månat om det mer än vad de månade om förgreningarna. Att följeslagarna och efterföljarna inte tolkade bevisar att det ska vara den följda vägen. Således ska alla religiösa anse att Herren (ta´âlâ) är frånkänd skapelsens egenskaper, låta bli att tolka oklarheter och anförtro Herren deras betydelser. Hur bra sade inte Imâm Mâlik bin Anas när han blev frågad om Hans (ta´âlâ) ord:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

Han svarade:

Resningen är känd. Beskaffenheten är okänd. Det är innovation att fråga om den.”

Låt därför verserna om resningen, ankomsten och:

مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ

Vad avhöll dig från att falla ned inför den som Jag har skapat med Mina händer?”2

وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Men din Herres ansikte förblir i evighet i Sitt majestät och Sin härlighet.”3

تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا

Och det rörde sig fram under Våra ögon.”4

och allt som har autentiserats från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om nedstigningen och annat vara utmed det jag nämnt. Detta är ett klargörande av vad som är obligatoriskt gentemot Allâh.”

120:5

238:75

355:27

454:14