al-Djifrî och den skapande slaven

Det har nämnts i några himmelska böcker1:

Min slav! Jag är sannerligen Allâh. När Jag vill något säger Jag bara ”Var!” och det är. Lyd Mig så skall du bli till en fullkomlig slav som bara säger till något ”Var!” och det är.”2

Det understryks i profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Måhända svär en rufsig, dammig och utestängd person vid Allâh varvid Han infriar hans svordom.”3

Det vill säga om han svär vid Allâh att något skall ske, infriar Allâhs hans svordom. Hur verkställer Sanningen (´azza wa djall) slavens vilja då viljan är Hans? Jo, det sker när slavens vilja är överensstämmande med hans Herres vilja. Följaktligen förser Allâh sin vilja i Sin slavs hjärta. Så när slaven vill, vill även Herren (subhânahu wa ta´âlâ).

1Snarare i Sûfiyyahs ”Rasâ’il Ikhwân-is-Safâ” (1/158) av en grupp okända författare och Râfidhahs ”al-Djawâhir as-Saniyyah” (713) av al-´Âmilî.

3Muslim (2854).