al-Djifrî: Möjligt träffa profeten idag

al-Bukhârî rapporterade hadîthen:

Den som drömmer om mig ska se mig i verkligheten. Ty Satan tar inte min skepnad.”

Min mäster ´Abdul-Wahhâb ash-Sha´rânî sade:

Ingen man träffar profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i vaket tillstånd utan att han passerar 149.000 av helgonskapets nivåer.”

Om någon hävdar en sådan träff frågor vi honom om nivåerna. Det är möjligt att älskaren ser den älskade (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vinka åt honom i vaket tillstånd för att hedra honom. Men det är inte detta vakna tillstånd vetarna talar om utan om de passerade nivåerna på väg till Allâh1.

1Se skillnaden mellan al-Djifrîs ord och an-Nawawîs och Ibn ´Uthaymîns förklaringar:

https://www.darulhadith.com/drommar-om-profeten/

https://www.darulhadith.com/omojligt-se-profeten-efter-hans-dod/