al-Djifrî är en vilsen Sûfî

Fråga: En man vid namn al-Djifrî syns i TV. Han säger sig vara en måttlig Sûfî. Han gäckar styrelsen Kibâr-ul-´Ulamâ’…

Svar: Han är en vilsen Sûfî och inte måttlig. Han är inte alls måttlig. Han är en vilsen Sûfî och gravdyrkare. Måttlig? Det är ju självklart att alla prisar sig själva. Vad sade Iblîs till Âdam?

وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ

Och han svor och bedyrade för dem: ”Jag är er gode rådgivare!”1

Så sade Iblîs till Âdam och Hawwâ’. Då är det inte osannolikt att denne säger sig vara måttlig. Poängen ligger inte i hans benämning utan i hans handlingar, ord och vidriga dogm.

17:21