al-Djifrî är en vilseledd gravdyrkare

Fråga: Det debatteras mycket om al-Djifrî. Vissa människor försvarar honom medan andra varnar för honom. Hur råder ni dessa människor? Anses det vara förbjudet baktal att varna för honom?

Svar: al-Djifrî är Sûfî. Han är en Sûfî och Ash´arî. Han går även längre och prisar panenteister och andra.

Dessutom anser han att avguderi och att be till rättfärdiga, döda människor vara lovligt. Han är alltså en fabelberättare, gravdyrkare, Sûfî och Ash´arî.

Detta anses inte vara baktal. Detta är ett råd och en varning för onda människor, Ahl-ul-Bid´ah och vilseledare.

Det råder inga tvivel om att han är en fabelberättare. Vi har hört hans tal och hört hur han tillåter att man tillber döda människor. Likaså tillskriver han al-Bukhârî och Muslim obehörigheter samtidigt som han förklarar det autentiska vara svagt. Han tillåter Tawassul via profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och söker bevis från påhittade hadîther.

Han är alltså en Ash´arî, fabelberättare, Sûfî och gravdyrkare.