al-Djâmi tolkar Ibn ´Arabîs ord om njutningen i helvetet

Ibn ´Arabî sade:

Den ende som återstår är han som bekräftar löftet

Sanningens hot kommer inte att beskådas

När de träder in i Olyckans boning

skall de uppleva en klar njutning

Det vill säga, att när de träder in i Elden i nästa liv så skall de njuta. Ibn ´Arabî sade:

Eviga lustgårdars njutning, saken är ju en

Det vill säga att båda njutningarna är en enda njutbar njutning. Ibn ´Arabî sade:

skillnaden framstår bara i uppståndelsen

Det vill säga utseendet. I paradiset framstår njutningen i form av bilder på kvinnor, tjänare, barn och annat. I helvetet framstår njutningen i form av bilder på eldar. De skall alltså njuta där ehuru efter en längre tid. Ibn ´Arabî sade om det njutbara i Elden:

det kallas för straff (عذاب) för att det är sött (عذوبة)

det motsvarar ett skal och skalet är ju skyddande1

Att det kallas för straff är endast ett skal som skyddar fruktköttet mot sjukdomar. På samma skyddar ordet ”straff” (عذاب) betydelsen mot människor som är avskärmade från realia (المحجوبين عن الحقائق).

1Fusûs-ul-Hikam, sid. 94