al-Djâmî om att okunnighet är en ursäkt III

Ursäktas vissa människor som inte förstår Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap? Allâh (´azza wa djall) säger:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

”Och för dig har Vi uppenbarat Qur’ânen för att du skall klargöra för människorna allt som sänts till dem.”1

För att du skall klargöra. Klargörandet måste ske. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har helt säkert klargjort tillräckligt nog. Men det händer att tvivel och villfarelser dyker upp som hindrar människorna från att förstå detta klargörande. Det hände exempelvis när skolastiken dök upp bland muslimerna på ´Abbâsiyyahs tid fram till i dag. Många människor missuppfattade frågan om Allâhs namn och egenskaper. Därefter kom Tasawwuf. Panenteismen dök upp bland muslimerna. Många människor missuppfattade dyrkan. Saker och ting blandades ihop. Man gjorde ingen skillnad mellan Allâhs (ta´âlâ) rättighet och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rättighet och fromma människors rättigheter. Många människor gick vilse i trosrelaterade frågor, dyrkan och domar. De avvek från den raka vägen på grund av de många tvivlen så att de till sist blev okunniga om Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap. Ursäktas de till dess att sanningen klargörs för dem? Eller räcker det att sändebuden har sänts och skrifterna har uppenbarats om det så skulle finnas tvivel som hindrar människorna från att begripa Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap?

Det som passar Allâhs (ta´âlâ) rättvisa och det som har förståtts av de verifierande och forskande lärda är att den som råkar ut för något sådant ursäktas. Vad gäller den som sanningen och vägledningen klargörs för och vägrar att följa de troendes väg och fortsätter följa sina vanor utav envishet och fanatism ursäktas han inte. Om inte sanningen klargörs för dem samtidigt som de anser att det avguderi, den villfarelse och den förnekelse av Allâhs egenskaper är i själva verket vägledning, ursäktas de.

För att begripa denna viktiga punkt skall ni hänvisa till Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs böcker eller en kortfattad bok som refererar till Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs böcker, nämligen vår broder Shaykh Ibn ´Uthaymîns ”al-Qawâ´id al-Muthlâ”.

116:44