al-Djâmî om al-´Utbî-berättelsen

Publicerad: 2011-01-19
Talare: ´Allâmah Muhammad Amân bin ´Alî al-Djâmî
Källa: Föreläsning: Wa mâ arsalnâ min Rasûl illâ li yutâ´ bi Idhnillâh

 

Låt oss gå tillbaka till den första av dessa två verser…

”Men om de kom till dig efter (idh) att de hade gjort sig själva orätt…”

Vid den här versen har några Qur’ân-tolkare nämnt ett par vaggvisor och på så sätt vilselett många människor. Denna skildring berättas av al-´Utbî och han påstår att han en dag satt vid Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav och då kom en beduin till den ädla graven och tilltalade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med att säga:

”Jag hörde Allâh säga: ”Men om de kom till dig efter (idh) att de hade gjort sig själva orätt…”

Ofta kan en beduin inte memorera liknande verser och detta är ett av tecknen på att denna saga är en lögn. Han reciterade versen, läste ett par verser ur en dikt och gick sedan sin väg. al-´Utbî sade:

”Jag överväldigades av sömn och då tilltalade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) mig och sade: ”´Utbî, spring ikapp beduinen och svara honom.” Han gjorde det och sade: ”Allâh har förlåtit dig.”

Till denna saga och vaggvisa som är utan berättarkedja håller sig människor som är kända för extremism (Ghuluww) och brist på förståelse i religionen. De påstår att varenda en kan bege sig till Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav och be honom att han ber om förlåtelse för honom. Detta tyder på att den som säger detta och låter sig luras av liknande skildringar är okunnig. Man frågar inte Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) efter att ha dött om något. Man ber inte honom om bön, tal, dom eller någonting annat – och inte heller gör man Tawassul vid honom.