al-Djâbirî om Salîm al-Hilâlî

Fråga: Hur är Salîm al-Hilâlî? Är hans metodik sund? Råder ni att man tar kunskap från honom?

Svar: Han är som al-Halabî. Det är materiella anklagelser som har skilt dem åt. Dessa har inte grundat sitt kall på en ren religiös grund. De har endast grundat den på privata och materiella intressen. Först enades de av dem. Sedan splittrades de av dem. Därför skall kunskapen inte tas från honom eller hans jämlikar.