al-Djâbirî om Ibrâhîm ar-Ruhaylî

Fråga: Hur är Shaykh Ibrâhîm ar-Ruhaylîs tillstånd?

Svar: Det finns många synpunkter på Ibrâhîm ar-Ruhaylî – må Allâh förlåta oss och honom. De är 13 stycken eller kanske till och med mer. Den som har läst min avvisning av honom har sett dem. Jag tog dock inte upp alla fel. Ett av felen är hans försvar av al-Qâsimî och att han är från Ahl-us-Sunnah och Mudjtahid.

Ett annat är att han inte förbjuder studier hos en person som inte anser vara Djahm bin Safwân vara innovatör – en person vars otro det råder samstämmighet om. Det finns många andra katastrofer.

Om jag hade sagt det han säger, eller åtminstone något av det, skulle det varit obligatoriskt att varna för mig.