al-Djâbirî om al-Halabîs uttalande om Ibn Lâdin

Fråga: Vad anser ni om ´Alî bin Hasan al-Halabîs uttalande om Usâmah bin Lâdin:

”Usâmah bin Lâdin är en förmögen man med en religiös entusiasm. Han är ingen student. Han finner endast sig själv i median och folkmun. Han är omringad av en grupp av Hizbiyyûn,  Takfîriyyûn och deras jämlikar. Vi anser däremot att han är uppriktig även om vi inte håller med honom inom vissa frågor.”?

Svar: Det är ´Alîs metodik. Det är alltid undanflykter och mildhet.

Vad gäller Ahl-us-Sunnahs lärda, anser de att mannen är en Khâridjî. De har inte dessa undanflykter.

Angående uppriktighet, så är det inte uppriktighet som rättfärdigar en handling. En handling måste vara uppriktig samt utmed profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) väg. Uppriktighet är något som är mellan personen och hans Herre.