al-Djâbirî om ´Alî al-Halabî och Markaz al-Albânî

Fråga: Många ungdomar har gett sig in i Shaykh Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalîs Tabdî´ på ´Alî bin Hasan al-Halabî. Det finns de som stödjer det och det finns de som motsätter sig det. Vad anser ni om det?

Svar: Jag råder mina söner i Qatar och alla andra män och kvinnor att inte ge sig in i saker och ting som är utöver deras kapacitet. Om en lärd man som är känd för att hålla sig till Sunnah ger en dom utmed bevis, råder jag att han följs så att Ahl-us-Sunnah enas om sanningen och avfärdandet av falskheten och hatet gentemot innovationer och innovatörerna. Att var och en går efter sin väg är något Sunnahs fiender, som är ute efter Ahl-us-Sunnah, längtar efter. Det bästa de vet är att Ahl-us-Sunnah är splittrade och skingrade.

Jag känner Shaykh Rabî´ sedan många år tillbaka. Jag vet att han stödjer sig på bevis efter att ha rått den oliktänkande till dess att tålamodet tar slut. Därefter säger han det som han har kommit fram till. Vi har bevis utmed det vi har fått reda på från vår storebror Shaykh Rabî´ och våra läsningar som vi inte har offentliggjort att ´Alî bin Hasan bin ´Alî bin ´Abdil-Hamîd, även kallad för ”al-Atharî”, inte alls följer Athar (rapporteringarna från Salaf). Faktum är att han är en vilseledd innovatör som leder andra vilse. Han kallar till villfarelse och förstör folk och länder.

Via er och www.sahab.net och andra, eventuella hemsidor varnar jag samtliga muslimer för den här mannen oavsett var han är. Jag manar dem till att hata och bojkotta honom för Allâhs sak till dess att han återvänder till Sunnah och tar offentligt tillbaka alla villfarelser som han har spridit.

Dessutom varnar jag för föreningen som kallas för ”Markaz-ul-Imâm al-Albânî”. Den är endast en fälla och ett nät som ´Alî och hans anhängare lurar muslimerna med. Till det hör att de ber Takfîriyyûn hålla föreläsningar där. Jag varnar för den till dess att föreningen uppfyller två villkor:

1 – Shaykhens söner skall ha hand om den. Jag har fått reda på och hört talas om hans son ´Abdul-Musawwir som tog sin examen från Hadîth-fakulteten vid det islamiska universitetet. Vi hoppas på gott från honom – om Allâh vill.

2 – De som håller i lektionerna däri skall vara förträffliga lärda som går efter Salafs metodik. Vad gäller dagsläget, avråder jag tusen gånger från den. För tillfället besöks den endast av en försumlig person eller en skojare som passar på att sprida sin drift via den.