al-Bûtî om al-Khomeinis uttalande om de tolv imamernas nivå

På sidorna 111 och 112 nämner han – al-Bûtî – att den som beskriver ´Alî bin Abî Tâlib med profetkallets egenskaper, tror på att Sûfiyyahs lärare är felfria och att ”Imâm al-Khomeinis” uttalande om att inga änglar eller profeter kommer upp på samma höga nivå som imamerna har endast avvikande åsikter och ingen otro som utesluter den som tror på det ur religionen. Han säger det även på sidan 110 och kommenterar i fotnoten på sidan 112:

”Jag frågade vissa bröder bland Shî´ahs lärda i Iran…”

Att inte göra Takfîr på en person som har dessa åsikter och att därtill anse honom vara en broder är ett klart och tydligt fel. Dessa faktorer är ett klart avfall. Hur skall de då inte anses vara otrogna?