al-Bukhârîs tre märkvärdiga drag

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (12/448)

Muhammad bin Abî Hâtim sade: Jag hörde al-Husayn bin Muhammad as-Samarqandî sade:

”Av alla Muhammad bin Ismâ´îls berömvärda drag utmärktes han av tre stycken: Han talade lite, han brydde sig inte om vad andra människor hade och han blandade sig inte i folks angelägenheter. Han var bara sysselsatt med kunskap.”