al-Bukhârîs tålamod med förtal och orättvisor

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (12/418-419)

Muhammad bin Abî Hâtim sade:

En man kom till Abû ´Abdillâh och sade: ”Abû ´Abdillâh! En person beskyller dig för otro.” Han sade: ”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Om en man säger ”Hädare!” till sin broder, återvänder det till någon av dem.”1

Många av hans vänner brukade tala om för honom att vissa individer förtalar honom, men han läste bara upp:

إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

”Djävulens list är svaghet.2

وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ

Dessa bedrägliga argument skadar inga andra än upphovsmännen själva.”3

´Abdul-Madjîd bin Ibrâhîm sade till honom: ”Varför ber du inte Allâh mot dem som förtrycker, förtalar och ljuger om dig?” Han svarade: ”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Härda till dess att ni träffar mig vid Dammen.”4

Den som ber mot sin förtryckare har vunnit.”5

1Mâlik (3/148), Ahmad (2/113), al-Bukhârî (10/428), Muslim (60) och at-Tirmidhî (2637).

24:76

335:43

4al-Bukhârî (7057) och Muslim (1845).

5at-Tirmidhî (3552). Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan at-Tirmidhî” (3552).