al-Bukhârîs Qur’ân-läsning och Tarâwîh i Ramadhân

Abû Bakr al-Baghdâdî berättade för oss: Muhammad bin Ahmad bin Ya´qûb underrättade oss: Muhammad bin Nu´aym adh-Dhabbî underrättade oss: Muhammad bin Khâlid al-Mutawwi´î underrättade oss: Musabbih bin Sa´îd berättade för oss:

”Den första natten i Ramadhân brukade Muhammad bin Ismâ´îl al-Bukhârî samla ihop sina vänner för att be med dem. Han läste tjugo verser i varje Rak´ah till dess att han slutligen hade läst ut Qur’ânen. Innan gryning läste han ut mellan halva och en tredjedel av Qur’ânen. Var tredje natt innan gryning hade han läst ut Qur’ânen. Under dagtid läste han ut Qur’ânen dagligen innan Iftâr. Han brukade säga: ”Vid varje utläsning av Qur’ânen finns en bönhörd bön.”