al-Bukhârî sa rätt, men Ahmad gjorde rätt

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (12/284-285)

adh-Dhuhlî höll fast mycket hårt vid dogmen och gick på Muhammad bin Ismâ´îl för att denne hade anvisat i ”Khalq Af´âl-il-´Ibâd” att läsarens uttal av Qur’ânen är skapat. Han uttalade sig abstrakt, men klargjorde ändå sanningen. Men Ahmad bin Hanbal, Abû Zur´ah och adh-Dhuhlî förmenade spekulationer i ämnet och fördjupningar i skolastikernas terminologi i form av säkerhetsåtgärd. De gjorde väl – må Allâh belöna dem väl för det.

Diskret reste Ibn Ismâ´îl vidare till Naysâbûr, plågad av Muhammad bin Yahyâs handling. Fram till skrivande stund ska stora och samtida lärdes förtal av varandra inte accepteras, något jag har nämnt i Ibn Ismâ´îls biografi. Må Allâh benåda allesammans och förlåta dem och oss. Âmîn!