al-Bayhaqîs metodik inom namnen och egenskaperna

al-Bayhaqî (rahimahullâh) är en av de kända lärda inom Hadîth. Han har författat böcker som ”as-Sunan al-Kubrâ”, ”as-Sunan al-Wustâ”, ”as-Sunan as-Sughrâ” och många andra inom Hadîth. Han har även en bok vid namnet ”al-Asmâ’ was-Sifât”. Hans dogmatiska metodik, framför allt när det handlar om namnen och egenskaperna, är al-Khattâbîs och hans gelikars metodik. De är nämligen den högsta nivån av Ashâ´irah. Ty de försvarar skolastiker och har många misstolkningar, dock mildare än andra.

Shaykh-ul-Islâm har delat upp Ashâ´irah i fem nivåer och placerat al-Bayhaqî, al-Khattâbî och deras gelikar på den högsta nivån av Ashâ´irah. Det vill säga, deras misstolkning var antingen liten i antal eller också att de i grund och botten bekräftade till skillnad från sina trosfränder. al-Bayhaqî och andra lät inte det så kallade definitiva intellektet döma Qur’ânen och Sunnah. Istället granskade de språket och gjorde sina misstolkningar ur det språkliga perspektivet. Det är uppenbart i hans bok ”al-Asmâ’ was-Sifât”.

I boken ”al-Asmâ’ was-Sifât” kan al-Bayhaqî bekräfta den Nåderikes högra hand i en rubrik för att sedan på andra platser i samma bok nämna vad som har nämnts om en viss egenskap utan att själv bekräfta den skriftligt. Sålunda säger vissa lärda att han bekräftar essensegenskaper som ansiktet, händerna och dylikt till skillnad från handlingsegenskaper som han misstolkar.

Hans bok är en av de böcker som tar upp bevisen för många egenskaper. Många gånger består den också av falska misstolkningar. Han försvarar skolastikerna och citerar dem. Vi ber Allâh (´azza wa djall) förlåta och benåda honom för den Sunnah som han har framfört, återberättat och skrivit ned och all möda. Vi hoppas att han var en Mudjtahîd som gjorde Idjtihâd och förfelade.