al-Bayhaqîs ingående dementi avviker från Salafs dogm

Jag har läst boken. Jag tycker att den är överensstämmande med Salaf på många ställen och avvikande från dem på andra ställen. Jag kommer att fatta mig kort om de sammanhang vari han avviker från Salafs dogm…

11 – Han nämnde att resningen kan förstås på två sätt:

Det första: Okunnighet om betydelsen samt dementerat tillvägagångssätt.

Det andra: En enligt språket korrekt tolkning. Han uppföljde det med att ingående dementera resningens, nedstigningens, ankomstens och andra egenskapers tillvägagångssätt och refererade till sin bok ”al-Asmâ’ was-Sifât”1.

1al-Bayhaqî sade om Qur’ân-verserna och hadîtherna om Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) resning över tronen och höghet:

”Ingen av följeslagarna eller efterföljarna tolkade detta. Därtill kan de delas upp i två läger:

1 – Vissa accepterade det, trodde på det, lät bli att tolka det, anförtrodde Allâh med kunskapen om det samt dementerade beskaffenheten och liknelse.

2 – Andra accepterade det, trodde på det och tolkade det på ett sätt som är korrekt enligt språket och inte går emot Tawhîd. Dessa två sätt har vi nämnt i ”al-Asmâ’ was-Sifât” vari de har talat om detta ämne.

I helhet måste man veta att Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) resning är inte i form av korrektion efter snedhet, befästning på en plats eller vidrörning av Hans skapelse. Precis som Han själv har sagt så är Han är upprest över Sin tron, men utan föreställning eller fråga om ”Var?”. Han är frånskild från alla Sina skapelser.

Inte heller är Hans ankomst från en plats till en annan. Hans anländande är inte i form av rörelse. Hans nedstigning är ingen förflyttning. Han är ingen kropp. Hans ansikte är ingen skepnad. Hans hand är inget organ. Hans öga är ingen pupill. Dessa egenskaper har nämnts i Qur’ânen och Sunnah varpå vi bekräftar dem, men vi dementerar deras beskaffenhet.” (al-I´tiqâd, sid. 122-123)