al-Barbahârî skrev visst Sharh-us-Sunnah

588 – al-Hasan bin ´Alî bin Khalaf, Abû Muhammad al-Barbahârî. Han var Shaykh för rättsskolan på sin tid. Han var den främste i den som avvisade Ahl-ul-Bid´a och distanserade sig från dem med handen och munnen. Han hade ett bra rykte hos makthavaren och en bra position hos Hanâbilah. Han var en av de imamerna som kände Allâh, som memorerade principerna på ett behärskat sätt och var en av de pålitliga troende.

Han var med flera av vår imam Ahmads elever däribland al-Marrûdhî och Sahl at-Tustarî. al-Barbahârî berättade att han hörde Sahl säga:

Allâh skapade världen och lät den bestå av ignoranter och lärda. Den bästa kunskapen är den som praktiseras. All kunskap är ett bevis mot en om den inte praktiseras. All handling är värdelös om den är ogiltig. Och även om den är giltig så är jag inte säker på att den är accepterad förutom om Allâh vill det.”

Jag läste för ´Alî al-Qurashî, från al-Hasan al-Ahwâzî: Jag hörde Abû ´Abdillâh al-Humrânî säga:

När al-Ash´arî kom till Bagdad gick han till al-Barbahârî och började säga: ”Jag har avvisat al-Djubbâ’î och Abû Hâshim och refuserat dem, judarna, nasaréerna och zoroastrierna.” Han pratade mycket om vad de hade sagt till varandra. När han blev tyst sade al-Barbahârî: ”Jag vet varken mycket eller lite av det som du har nämnt. Vi vet bara det som Abû ´Abdillâh Ahmad bin Hanbal har sagt.” Han gick ut varpå han skrev boken ”al-Ibânah”, men han godtog inte den. Han visade sig inte i Bagdad förrän han hade lämnat staden.”

al-Barbahârî skrev flera böcker däribland ”Sharh-us-Sunnah”1 vari han nämnde:

Akta dig för små nyheter, för sannerligen växer de små innovationerna till dess att de blir stora. I början var alla innovationer i samfundet små och de liknade sanningen. Därmed lurades den som föll i dem och kunde följaktligen inte lämna den. De växte till sig och blev till en följd religion. Således motsatte man sig den raka vägen och gick ut ur islam.

Undersök därför – må Allâh benåda dig – var och en av dina samtida som du hör någonting av. Förhasta dig inte och ge dig inte in i något förrän du frågar och undersöker: Talade Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare eller någon av de lärda sådär? Om du finner en rapportering från dem beträffande det, får du hålla fast vid den. Överskrid den inte för någonting annat och föredra inget annat i stället för den så att du faller i Elden…2

2Sharh-us-Sunnah (7-8).