al-´Aynî om ar-Rûmî

Djalâl-ud-Dîn ar-Rûmî skrev en bok vid namn ”al-Mathnawî”. Däri finns mycket som förkastas av föreskriften och den rena Sunnah. På grund av honom har stora massor människor gått vilse, framför allt romare. De sägs ha prisat denne Djalâl-ud-Dîn till en sådan grad att det görs Takfîr på dem – det vill säga dessa Mawlawiyyah – och de exkluderas från Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) religion och Ahmads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föreskrift.