al-´Awnî och hans likars sjuka hjärtan

Fråga: Ni känner väl till denne vilsne Hâtim ash-Shârif eller vad han nu heter? Dessa dagar förtalar han ”ad-Durar as-Saniyyah” och påstår att den är grunden till Takfîr. Han anklagar Shaykh Abâ Butayn och Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb för att vara Khawâridj. Vad säger ni om det?

Svar: Den som förtalar [oklart ljud] kallets imamer bevisar att hans hjärta är sjukt. Förträffliga lärde vittnar för dygden som kallets imamer besitter [oklart ljud]… Den som talar illa om och förtalar Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb har ett sjukt hjärta.

Fråga: Vad råder ni gällande denne ash-Sharîf. Han angriper Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb och imamerna i Nadjd och ”ad-Durar as-Saniyyah”.

Svar: Den som förtalar dessa män, oavsett om det är han eller någon annan, är tvivelsutan [oklart ljud]. En sådan person skall inte nyttjas, ty han har ett sjukt hjärta. Den som förtalar Shaykh Abâ Butayn, kallets imamer eller Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs kall har ett sjukt hjärta, oavsett om det är den här eller någon annan.