al-´Awnî är känd för sin villfarelse

Fråga: Nyligen gick en man som associeras med kunskap ut i TV och förtalade boken ”ad-Durar as-Saniyyah” och sade att den är grunden till Khawâridj.

Svar: Det skadar ingenting. Han skadar ingenting, han är känd för sin villfarelse.

Fråga: Han heter Hâtim ash-Shârif.

Svar: Jag vet.