al-´Awdah – Salafî eller vilsen innovatör? Döm själv!

13 – Salmân bin Fahd al-´Awdah sade om den så kallade rättsliga kommittén som i själva verket var en upprorisk kommitté:

”Den här föreningen, eller kommittén, gör ett ädelt arbete. Den uppfyller en plikt å våra allas vägnar. Vi är skyldiga att stödja den, hjälpa den och brevväxla med den. Vi kan börja med att skicka telegram till dem för att tacka dem för detta ädla projekt som de har inlett.”1

Vilken ideologisk och farlig terrorism! Lov ske Allâh för att styrelsen Kibâr-ul-´Ulamâ’ i Saudiarabien tog sig an att sätta stopp för denna ideologiska krigföring och dogmatiska terrorism. Beslutet togs 1413-11-10 i ar-Riyâdh.

1De som försöker ursäkta Salmân säger att han har extrema anhängare varför han har gått över gränsen beträffande de aktuella rättigheterna. De pekar på poeten som hyllade Salmân al-´Awdah på följande vis:

Vi är dina män, Salmân, gå med oss

var du än vill – du är den exemplariska förebilden

Vi är dina män, oavsett vad de avundsjuka säger

vi är dina män, ehuru de förtalar och belackar

Vi är dina män, ehuru de säger

helvetets änglavakter, avvikande eller måttliga

Här är deras sittningar, dränkta och täckta

Här är deras fängelser, skylda av skräck

Här är deras anteckningsblock, fyllda av lera

här är deras predikstolar, låt de låga bära