al-´Awdah, al-Hawâlî, al-Qarnî och al-´Umar är Khawâridj

Dessa människor i form av Salmân al-´Awdah, Safar al-Hawalî och ´Â’idh al-Qarnî tillhör Takfîriyyûn och dem som hetsar lekmännen mot landet. Deras yttranden är nedskrivna, inspelade och kända. De är ålagda att ångra sig för dem inför Allâh. Även ´Â’idh al-Qarnî som säger:

Be och fasta hur mycket du än vill

Det är ju inte med hjälp av bön och fastan som religionen känner igen dyrkaren

Du är en av munkarnas präster

Inte är du från Ahmads religion

Därefter beordrar han dem som lyder honom att bekämpa makthavarna och säger:

”Snåla inte med ditt oskyldiga blod.”

Han kallar ungdomarna för trons slavar och landets män för markens slavar. Han har liknande uttalanden.

Detsamma gäller Salmân al-´Awdah. Hans tal i ”Humûm Fatât Multazimah” är känt. Däri hetsar han mot landet när han befaller uppror. Allt det motstrider det Allâh befallde via Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det är alltså inte tillåtet att kalla dem för ”lärda”. De är inget annat än Khawâridj. Jag ber Allâh att Han korrigerar muslimernas tillstånd och skonar dem dessa Khawâridjs ondska. De önskar landet och medborgarna ont. Vi ber Allâh att Han hindrar dem från deras uppsåt.

Angående Zayd al-Madkhalî och Rabî´ bin Hâdî, så även om folk säger det ena och det andra om dem så är deras ställningar kända. De har talat sanning, skrivit ned sanningen och befallt sanningen. De hör till de lärda som kämpar på Allâhs väg för att Allâhs ord skall råda.

Om dessa människor förtalar dem så är det endast Allâh som vill att de tar deras synder, att förtalarnas synder adderas och att deras belöningar fördubblas på Domedagen.

[Fråga om Nâsir al-´Umars tillstånd]

Svar: Nâsir al-´Umar tillhör dem.