al-Ash´arîs “al-Ibânah” avslöjar hans kunskap och religion

Abûl-Hasans (rahimahullâh) status är högre än vad de anklagar honom för. De lärda föredrar att nämna hans dygder och be om nåd för honom istället för att kritisera honom. Hans position bland världens lärda är känd. Han nämns som sin tids mest framstående inom hans ämne. Han beskrevs med religion, skarpsinnighet och ädelhet. Han var känd för sitt stamträd och sin härkomst. Hans tal om skapelsen har han ärvt från sina fäder och förfäder. Den statusen ärvde Abû Mûsâ al-Ash´arîs (radhiya Allâhu ´anh) barn från honom.

De lärda känner till hans böcker. Forskarna beskriver dem som bra och korrekta. Den som läser hans bok ”al-Ibânah” inser vilken kunskap och religion han besatt.