al-Ash´arî bekräftade Allâhs egenskaper

Beträffande Shaykh Abûl-Hasans (rahimahullâh) böcker som han skrev fram till 320, så nämnde han de flesta av dem i sin bok ”al-´Amad fîr-Ru’yah”…

Han sade:

”Jag har skrivit en stor bok om egenskaperna. Däri behandlar jag olika typer av Mu´tazilah, Djahmiyyah och andra oliktänkare som dementerar Allâhs kunskap, förmåga och resterande egenskaper. Jag avvisar även Abûl-Hudhayl, Ma´mar, an-Nadhdhâm, al-Fûtî samt dem som anser att skapelsen är evig. Jag tar upp många andra ämnen om egenskaperna däribland bekräftandet av Allâhs ansikte, händer och resning över tronen.”

Han sade:

“Jag har skrivit en bok om möjligheten att få beskåda Allâh med synen. Däri har jag avfärdat alla motargument som används av Mu´tazilah för att dementera, avfärda och förneka det.”