al-Ash´arî, at-Tabarânî och adh-Dhahabî om Allâhs höghet

Hâfidh adh-Dhahabî (d. 748) sade:

”Alla lärda som vi har varit med om i Hidjâz, Irak, Levanten och Jemen säger att Allâh är ovanför Sin tron, frånskild från Sin skapelse, liksom Han har beskrivit Sig själv utan föreställning. Han omfattar allting med Sin kunskap. Så säger de om alla andra rena egenskaper.”

Hâfidh Abûl-Qâsim at-Tabarânî (d. 360) sade:

”Vi tror på att Allâh (´azza wa djall) är ovanför Sin tron och frånskild från Sin skapelse. Ingen liknar Honom och Han är den Hörande, den Seende. Vår lära och vårt val är att följa Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), hans följeslagare, efterföljarna och deras efterföljare och hålla fast vid Ahl-ul-Athar som ash-Shâfi´î, Ahmad och andra – må Allâh benåda dem.”

Imâm Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 324) sade:

”Det finns sjutton åsikter om Allâh är på en viss plats eller överallt. En av dem är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs och Ahl-ul-Hadîths åsikt som säger att Han är ovanför tronen såsom Han själv sade:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

Vi säger inget annat än det Allâh säger. Vi säger att Han reste Sig utan att föreställa oss och att Han stiger ned, vilket står i hadîthen2.”3

120:5

3Maqâlât-ul-Islâmiyyîn (1/284).