al-Ash´arî antog Ahmads dogm

Fråga: Ångrade sig Abûl-Hasan al-Ash´arî till fullo? Kan hans ord anammas?

Svar: Ja. Han ångrade sig och antog Imâm Ahmads dogm. Det sade han uttryckligt.