al-Ashadjdjs dygd

Imâm Ahmad bin Shu´ayb an-Nasâ’î (d. 303)

Fadhâ’il-us-Sahâbah, s. 130

201 – ´Alî bin Hudjr underrättade oss: Ismâ´îl underrättade oss, från Yûnus, från ´Abdur-Rahmân bin Abî Bakrah: Ashadjdj bin ´Asr sade:

Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till mig: “Du har två karaktärer som Allâh älskar.” Jag sade: “Vilka då?” Han sade: “Tolerans och blyghet.” Jag sade: ”Är det gammalt eller nytt?” Han sade: “Gammalt.” Då sade jag: “Lov ske Allâh som har skapat mig med två karaktärer som Han älskar.”1

1Autentisk enligt al-Albânî i “Sahîh-ul-Adab al-Mufrad” (454).