al-Ansârî om al-´Utbî-berättelsen

Denna falska berättelse nämnde Ibn Nadjdjâr i ”ad-Durrah ath-Thamînah fî Târîkh-il-Madînah” med följande berättarkedja:

”´Abdur-Rahmân bin Abîl-Hasan underrättade oss i sin bok, Abûl-Faradj bin Ahmad underrättade oss, Ahmad bin Nasr underrättade oss, Muhammad bin al-Qâsim underrättade oss: ”Jag hörde ´Alî bin Ghâlib as-Sûfî säga: ”Jag hörde Ibrâhîm bin Muhammad al-Muzanî säga: ”Jag hörde Abûl-Hasan bin Muhammad, från Ibn Fudhayl an-Nahawî, från Muhammad bin Rûh, från Muhammad bin Harb al-Hilâlî som sade:

”En beduin vallfärdade och då han kom till Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) moskés dörr, fick han sin kamel att gå ned på knä och band fast den. Därefter gick han in i moskén tills att han kom till graven…”

Denna berättelse som vissa Fiqh- och Hadîth-vetare skildrar är inte autentisk och inte heller bekräftad från al-´Utbî…Denna rapportering är avvisad och påhittad och är inte sund att ta till sig som troslära…Vad gäller berättarkedjan som an-Nadjdjâr nämnde, förekommer det personer i den som är okända; från början med hans lärare till slutet med Muhammad bin Harb al-Hilâlî.