al-Albânîs varning till Salafiyyûn

Jag fruktar att om vi försöker ge oss in i något som vi inte klarar av, så kommer vi att råka ut för samma sak som andra har gjort. Vissa av dessa människor har inte vårt kall. Andra har haft det och sedan lämnat det då de började koncentrera sig på att samla människor, organisationer och annat. Med tiden avvek de från syftet som människan har skapats för och befallts att verkställa, nämligen vår Herres (tabârak wa ta´âlâ) ord:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

”Håll fast vid din kunskap att det inte finns någon sann gud utom Allâh.”1

Jag fruktar som sagt att vi drabbas av det som har drabbat andra. Därför säger jag:

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ

”Lär av detta, ni som ser klart!”2

Under dessa svåra och dystra omständigheter är var och en av oss ålagd att kalla till Allâhs (´azza wa djall) religion utmed sin kapacitet. Vissa kan kanske bara lära sig själva. Gör han det så tynger Allâh inte en själ mer än vad den kan bära. Det är hans skyldighet. Vissa kan kanske bara lära sin maka. Gör han det så har han gjort sin plikt. Vissa kan göra mer än så och lära barn, barnbarn, grannar och så vidare. Det blir som ringar på vattnet; en ring efter en annan. Dock bildas dessa ringar snabbt medan våra ringar behöver långa tider och år till dess att de når den sista ringen. Det är det vår Herre (´azza wa djall) antyder när Han säger:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

”Det är Han som har sänt Sitt sändebud med vägledningen och den sanna tron som skall föras till seger över all gudstro, hur förhatligt detta än kan vara för avgudadyrkarna.”3

Idag råder inte islam över alla andra religioner. Dock är det möjligt att Salafiyyahs lära syns i vissa individer som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kallade för ”främlingarna”; de är få och rättfärdiga människor bland många andra människor. De som trotsar dem är fler än dem som lyder dem och de rättar till det människorna har förstört.

147:19

259:2

39:33