al-Albânîs lektioner i Damaskus

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Khulâsatu Akhbâr-ir-Rihlah al-Albâniyyah ilâd-Diyâr-il-Misriyyah, sid. 75-77

Jag bor i Damaskus och anordnar två träffar varje vecka, torsdagar och fredagar. På måndagar undervisar jag i ”at-Targhîb wat-Tarhîb” (Motivation och Varning). Det är en nyttig och bra bok som jag anser att alla som stödjer Sunnah bör kunna, ty ni känner verkligen av rubrikens betydelse, motivation och varning. Dock har boken en dålig sida såtillvida att den är full av svaga och i viss mån också påhittade hadîther. Men Allâh (´azza wa djall) har begåvat och ärat mig på så vis att jag kan skilja på svaga, påhittade och autentiska hadîther. Innan jag håller i en lektion går jag igenom hadîtherna som jag tänker läsa upp och förklara kortfattat för mina bröder. Jag läser nämligen bara upp autentiska och goda hadîther. Svaga hadîther läggs åt sidan, men jag uppmanar dem dock att skriva bokstaven (ض) i fotnoten som en påminnelse i framtiden.

På fredagar går vi igenom relevanta böcker. Den senaste tiden handlar det om Shaykh Siddîq Hasan Khâns ”ar-Rawdhah an-Nadiyyah”, en bok som vi nyligen har läst ut. Jag tänker ersätta den med al-Maqrîzîs ”Tadjrîd-ut-Tawhîd”. Efter den går vi igenom Hadîth-terminologi, men inte på ett sedvanligt sätt som i skolorna. Våra lektioner är praktiska på så sätt att jag lägger fram en hadîth ur vilken bok som helst och skriver ned den med berättarkedjor. På denna hadîth ska vi nu tillämpa allt det vi lärt oss om autentiska, goda och svaga hadîther. Vi tar fram biografierna så att studenterna kan kolla upp varje återberättares status i berättarkedjan. På så sätt har de lättare att till sig lektionerna. Så ser lektionerna ut i Damaskus.