al-Albânîs krav för att innovatören inte bojkottas

Fråga: Numera finns flera inriktningar, dogmatiska sekter, tolkningar och så vidare varför en muslim kan låta bli att hälsa till sin muslimske broder, hälsa tillbaka till honom, besöka honom, följa meningsmotståndares begravningståg med mera. Han nämner individer och säger att de besitter det ena och det andra. När vi säger åt honom att det han gör är baktal, säger han att han hatar för Allâhs sak och klargör individernas tillstånd. Hur kan vi skilja på hat för Allâhs sak och klargörande av fel utan att baktala?

Svar: Jag upplever inte det du talar om. Jag vet inte att en muslim inte hälsar till sin muslimske broder som han betraktar som muslim. En sådan bojkott är inte tillåten ur ett islamiskt perspektiv. Att muslimer tycker olika är inget nytt, tvärtom. Däremot är det obligatoriskt att muslimerna råder varandra och att de älskar varandra för Allâhs (´azza wa djall) sak. Islam förmenar att man vänder ryggen åt och bojkottar varandra.

Islam påbjuder kärlek och hat för Allâhs sak, men måhända finns det folk som inte kan implementera det korrekt. Jag blir ofta frågad om att muslimer bojkottar varandra. Även om bojkott i sig har en föreskriven grund, anser jag inte att den ska implementeras idag. Ty om du ska bojkotta varenda muslim för något som du fördömer honom för, förblir du ensam. Alltså är det inte tid idag att efterleva bojkott och hat för Allâhs sak. Det ska efterlevas när muslimerna är starka och inflytelserika. Det är då som personen som avviker från den raka vägen bojkottas, det är då som bojkotten verkar som medicinering och aga. Dagens läge är emellertid inte sådant.

I Syrien och Jordanien finns det exempelvis många ungdomar som slarvar med bönen och inte ber varvid många undrar om sakfrågan. En person har en vän som brukade be och sedermera slutade be. Trots att de råder och tillrättavisar honom flera gånger, tar han inte till sig. Ska de bojkotta honom? Nej, bojkotta inte honom. Gör du det kommer du bara att hjälpa honom än mer med hans avvikelse och villfarelse. Gör du det kommer han bara att mottagas av sina destruktiva vänner varvid han går än längre vilse. Se istället till att efterfölja honom, umgås med honom och kontrollera honom genom att råda honom då och då så att Allâh (´azza wa djall) vägleder honom. I Syrien brukar man säga att en man hade ångrat sig för utelämnad bön varvid han för första gången i sitt liv gick till moskén för att be. När han väl kom fram vid till moskén insåg han att den var låst och sade:

”Du är låst och jag slutar.”

Indirekt säger den bojkottande till den bojkottade att han aldrig någonsin vill vara med honom. Till följd därav är det inte vist idag att bojkotta människor på grund av deras avvikelse, oavsett om avvikelsen är dogmatisk eller moralisk. Vi måste härda med umgänget med dessa människor och inte beskylla dem för villfarelse eller otro. Att beskylla dem för villfarelse och otro gagnar ingenting. Vi är dock skyldiga att påminna:

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

Men påminn; påminnelsen är till nytta för dem som tror.”1

Fråga: Sällskapet ska väl ändå inte frukta för att själv bli påverkad av den avvikande personens tänk?

Svar: Vid Allâh! Du har helt rätt där. Det är ytterst nödvändigt att det inte ligger till på det viset, ja.

151:55