al-Albânîs fokus i Europa

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (7/1/616-617)

Allâh underlättade mina resor för att kalla till Tawhîd och Sunnah. Jag reste till många städer i Syrien, arabiska länder och därefter också till europeiska länder. Mitt fokus låg på att dagens muslimer kan inte undkomma kolonisering, förnedring och förödmjukelse och inte heller gagnas de av dagens islamiska rekryteringar och politiska partier så länge de inte håller fast vid autentisk Sunnah och Salafs metodik sett till dogm, förståelse och uppförande – och inte såsom dagens människor går tillväga.

Allâh gagnade som och vem Han ville av Sina rättfärdiga slavar. Resultaten blev tydliga i deras dogmer, dyrkan, moskébyggen, stilar och kläder. Det kan alla opartiska människor vittna om, och endast avundsjuka eller galningar säger något annat.