al-Albânîs fasthållning vid Sunnah

Shaykh Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (rahimahullâh) var en av de största lärda som handlade utmed kunskapen. Jag har inte sett någon hålla fast vid Sunnah som al-Albânî1. al-Albânî var verkligen en av reformatorerna, Mudjaddidûn. Han var en av de största lärda inom Sunnah. Han var en av de största som stödde och följde Sunnah. Han skilde autentiska hadîther från svaga. Han höll i den fanan. Jag anser att han var som Allâh sade:

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

”Säg: ”Om ni älskar Allâh, följ mig och Allâh skall älska er och förlåta er era synder. Allâh är ständigt förlåtande, barmhärtig.”2

Ty han följde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ytterst mycket. Han var alltid mycket lycklig över varenda en som följde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han lät ingens ord gå före Allâhs (´azza wa djall) skrift och profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Han refererade alltid till Qur’ânen, Sunnah och Salafs förståelse. Denna reglering var en av hans välsignade kalls pelare.

Hans (rahimahullâh) böcker visar hur starkt han höll fast vid och stödde Sunnah. Det går inte att betvivla det. Jag nöjer mig med ett enda citat från honom för att visa hur han högaktade och stödde Sunnah. Han sade:

”När jag bestämde mig för att följa denna metodik, nämligen att hålla fast vid den autentiska Sunnah, och skriva mina böcker utmed den, visste jag att jag inte skulle behaga alla grupper och sekter. Jag visste att de, eller åtminstone de flesta, skulle gå emot mig. Det var okej för min del. Jag vet ju att jag inte kan behaga alla människor. Jag vet också att den som behagar människorna med något som ådrar Allâhs vrede lämnas över till människorna, vilket Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade. För mig räcker det att jag vet att detta är den raka vägen som Allâh har befallt de troende att hålla fast vid och som klargjordes av vår profet och sändebudens mästare Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Denna väg följdes av Salaf bland följeslagarna, efterföljarna och dem som kom efter dem däribland de fyra imamerna som de flesta muslimerna tillskrivs. Alla är de enade om att det är obligatoriskt att följa Sunnah och referera till den och lämna allt som avviker från den hur stor personen som har en avvikande åsikt än är. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är trots allt större och hans väg är bättre.”

Alla vet vilken möda Shaykhen (rahimahullâh) lade ned för att sprida de Sunan som tidigare varit övergivna. Några exempel på dem är ´Îd-bönen på en böneplats, Salât-ut-Tarâwîh med dess antal Rak´ât och tillvägagångssätt, Hâdjdjah-predikan, många moment i bönen som raka led, Sutrah, Âmîn efter al-Fâtihah, Sudjûd med händerna före, rörande pekfinger i Tashhahud och så vidare.

Likaså brukade han ofta be frivilliga böner. Han bad mycket frivilliga böner innan imamen gick uppför predikstolen på fredagen och han satt alltid vänd mot honom när han predikade. Han praktiserade många andra Sunan som varit övergivna i många muslimska länder. Om jag hade nämnt allt han praktiserade skulle jag behövt skriva en hel bok om det.

1Förutom människor som ´Allâmah och Muhaddith Ibn Bâz (rahimahullâh). Så ivrig han var efter att få följa Sunnah!

23:31