al-Albânîs aningar om Salmân al-´Awdahs framtid

Tyvärr har olyckan – upproret i Algeriet – ägt rum. Än idag tar våra algeriska bröder kontakt med mig. Jag anser att det finns dumhet och dårskap i dem och jag hoppas att ni inte tar illa upp. Det finns dumhet och dårskap i dem. De frågar mig:

”Vad skall vi göra?”

Jag svarar:

”Vad kan ni göra? Jag vet inte. Vad klarar ni av att göra?”

De svarar:

”Ingenting.”

Jag säger också ”ingenting”. Det är svaret.

Detta har ett samband med det som vår broder Rabî´ [al-Madkhalî] har nämnt om [Salmân] al-´Awdah, eller andra, och att de vill sysselsätta sig med politik. Jag anser att detta kommer att få dem att färdas utmed al-Ikhwân al-Muslimûns och det algeriska, islamiska blockets metodik.

Detta är mitt svar. Det är kunskap om Qur’ânen och Sunnah som producerar män som räddar samfundet ur detta dåliga tillstånd.