al-Albânî tillåter inte inträde i parlament

Shaykh Sâlih bin ´Abdil-´Azîz Âlush-Shaykh: Du – må Allâh bevara dig – sade att du inte ”råder” inträde i parlament. Betyder det att du tillåter det?

Imâm al-Albânî: Nej. Jag tillåter inte det. Religionen är ju ett råd. Det finns ingen paradox i det hela. Jag tillåter inte en muslim det. När jag säger att jag inte råder så menar jag att jag inte kan ålägga någon min åsikt. Jag talar på det sättet. Jag kan inte ålägga en människa något, men jag kan ge henne min åsikt och mitt råd. Om folket hade velat rösta på mig, så hade jag omöjligt gått med på det så länge Allâh skyddar mig och ser efter mig. Det räcker med sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Den som går till en makthavare, sätts på prövning.”1

Detta hör till makthavarens portar som är en väldig prövning. Jag tillåter inte alls att en muslim går med i parlamentet. Måhända ber någon om bevis för att undkomma mina ord. De vill att det står i Qur’ânen och Sunnah:

”Det är inte tillåtet att gå med i parlamentet!”

Men all kunskap är inte så klar och tydlig. Det finns något som heter ”Idjtihâd” och ”Istinbât”:

لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ

”… skulle de bland dem som [sysslar med att] utforska sanningen kunna klarlägga…”2

Det är alltså det jag menar.

1an-Nasâ’î (4320). Autentisk enligt Imâm al-Albânî i ”Sahîh al-Djâmi´ as-Saghîr” (6296).

24:83