al-Albânî som pojke

110 – Shaykh Muhammad Nâsir-ud-Dîn bin Nûh Nadjâtî (Nexhati) al-Albânî (d. 1420)

Han är Imâm och Muhaddith, en av dagens imamer inom Hadîth, Tawhîd och Sunnah.

Efter att ha bosatt sig i Damaskus skrev hans fader in honom i grundskolan benämnd al-Is´âf al-Khayriyyah i Damaskus. Under denna fas bytte han skola till Sârûdjah däri han avslutade grundskolan.

Efter det tog hans fader ut honom ur skolan. Han insåg att skolan var värdelös bortsett från det som behövs för att barnet skall kunna läsa och skriva. Han gjorde upp ett eget schema åt grabben som han skulle få studera. Han lärde sig Qur’ânen, Tadjwîd och Sarf. Studierna var koncentrerade på Hanafî-Fiqh. Ty hans fader hoppades på att grabben skulle bli en Hanafî-Faqîh.

Han studerade även under vissa Mashâyikh och lärda som var vänner till fadern.

Shaykhen läste obeskrivligt mycket även som ung. Hans fritid gick till forskningar och läsning. I början läste han allting. Jag hörde honom säga:

”I början läste jag både det som skall läsas och inte läsas.”