al-Albânî om vissling och handklappning

Fråga: Vad är domen för vissling? Är det förbjudet? Och i synnerhet vissling på natten. Vissa lekmän poängterar vissling på natten.

Svar: Hos oss i Albanien säger man att vissling på natten tillkallar djävlar. Har ni också det?

Frågeställare 1: Det är samma sak här.

Frågeställare 2: Kommer det från oss eller er?

Svar: Det kan vara från oss med tanke på att vi är utlänningar och ni är araber. Utmed Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) ord:

وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاء وَتَصْدِيَةً فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ

”Deras gudstjänst framför Helgedomen består av enbart visslingar och handklappning. Pröva nu straffet för er förnekelse av sanningen!”1

säger jag att många muslimer applåderar under föreläsningar när de hör ett tal eller i slutet av en fras. Det är tvivelsutan inte tillåtet på grund av två skäl:

1 – Det är de otrognas dyrkan:

وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاء وَتَصْدِيَةً

”Deras gudstjänst framför Helgedomen består av enbart visslingar och handklappning.”

2 – Visslingar och applåder hör än idag till de otrognas seder. Muslimerna får inte härma dem i dessa seder på grund av den allmänna principen:

”Den som liknar ett folk tillhör det.”

och:

”Skiljer er från dem.”

samt den föregående versen. Om detta gäller handklappning, så gäller samma dom visslingar. Därför skall man inte nonchalera ungdomar som visslar eftersom det är en otrogen sed samt att vissa killar kan vissla efter tjejer eller kvinnor.

18:35